magamról
írásaim
asztrológiai előrejelzések
olvasnivalók
kapcsolatfelvétel
köszönet

Olvasnivalók

A teljesség igénye nélkül, esetenként a forrásanyag írójának megjelenítése nélkül kerültek/kerülnek fel erre az oldalra azok az írások, gondolatok, melyek engem megérintettek, melyek rám nagy hatással voltak, s amire szeretném a figyelmet felhívni, s megosztani mindenkivel.

Szívem tiszta szeretetével adom tovább. - Kérlek görgess lejjebb, az írás lent jelenik meg!

Hosszabb gondolatok

Ha valamiért mélyére szeretnél menni egy-egy témakörnek, s még időd is engedi - segítségedre lehetnek ezek az írások...

Út a teljességhez

A földi élet nem létezhet polaritások nélkül.
A polaritás döntésre kényszerit. Vagy elfogadom, vagy elutasítom.
Az elfogadottból cselekvés lesz.
Az elutasított lemegy a tudatalattiba, az árnyékvilágunk lesz.
A külvilágra toljuk át!
És Ő kikényszeríti figyelmünket magának úgy, hogy kívülről jelenik meg.
Ha másképp nem, hát betegség formájában. Így az egyensúly helyreáll valamelyest.

(Ádám nem férfi. Nemtelen. A teljes ember. A tudat egységét éli.)
Ádámnak a kívánsága, hogy lénye egy részét leválassza, formailag is önállóvá váljon.
Ez veszteséggel jár a tudatosság területén. Ádám álomba zuhan. Ekkor Isten kihasítja egy részét, ami a héber szövegben tshelah szó van, ami oldalt jelent. A tshel  szó pedig ÁRNYÉKOT! Az egész kettőre bomlott!
Az emberi tudat még itt egységben volt A kettéválás volt az előfeltétele, hogy a kígyó megkísértse a fogékonnyá vált embert. Megígéri, hogy szert tesz a jó és rossz közötti különbségtételre, a bölcsességre. Be is tartja. Az emberiség látja a polaritás világát. Igaz, elveszíti az egységet, a kozmikus tudatot, s elnyeri a polaritást, a megismerés képességét. El kell hagyni a paradicsomot, s a poláris világba kell jönniük.
Ez a bűnbeesés története. AZ EGYÉSGBÖL A POLARITÁSBA ZUHANUNK.
Csak az ember teremtetett, mint férfi és nő egységes lénynek. A többi mind polaritás,
pl.fent-lent.)

A POLÁRIS VILÁGBAN NEM VALÓSITHATÓ MEG CSUPÁN AZ EGYIK OLDAL!
MINDEN ÖRÖMET UGYANANNYI SZENVEDÉS EGYENSÚLYOZ KI!
BÁRMIT TESZ IS AZ EMBER, „BŰNÖS” LESZ!
Fontos, hogy megtanuljunk együtt élni a bűnösségünkkel, különben őszintétlenek leszünk. Egy álomvilágban fogunk élni!
A teljességhez vezető út azért olyan nehéz, mert keresztül kell mennünk a bűnösség állapotán.

Az állatoknál minél fejlettebben vesz részt a polaritásban, minél fejlettebb a megismerő képessége, annál hajlamosabb a betegségre.

Fény és sötétség
Szemben állnak egymással
Mégis az egyik a másiktól függ
Ahogy a jobb láb lépése
Függ a balétól.    – shandokaiban, ZEN-

A hinduizmusban a három isten BRAHMA (építő) – VISNU – SIVA (romboló erő) könnyebben érthető, mint a keresztényeknél Isten jó, Ördög rossz. Istent is a polaritásokba tették, így elveszítette gyógyító erejét.

Buddhát, egy fiatalember azzal a kéréssel kereste meg, hogy hagy legyen a tanítványa. Buddha azt kérdezte tőle, hogy „Loptál már életedben?’ Az ifjú válasza, hogy „Soha!”. Buddha erre: „Akkor menj, és lopj! Majd ha megtanultad visszatérhetsz hozzám!”

Ha egy kicsit is azt gondoljuk, hogy van helyes és helytelen, KÉT-SÉGBE esünk. De a megismeréshez szükségünk van erre!

A bűnösség szó - fojtogató számunkra. Fontos lenne elfogadni.
 A BÜNÖSSÉG BEVALLÁSA MEGSZABIT BENNÜNKET A BÜNÖSSÉ VÁLÁS FÉLELMÉTŐL!
A bűntől nem menekülhetünk úgy, hogy állandóan jót cselekszünk – ez csak őszintétlenséghez vezet!

Az egység felé vezető út megkívánja, hogy LÁSSUK MINDENBEN A POLARITÁST, ne riadjunk vissza tőle, EGYESITSÜK MAGUNKBAN AZ ELLENTÉTEKET!
Ne kerüljük a problémákat, átélés utján váltsuk meg őket!

A polaritás születésével keletkezett a sötétség. Hogy a fény látható legyen. Így a sötétség a fényt szolgálja, táplálja.
Ha polaritás eltűnik, akkor eltűnik a sötétség is, hisz nincs önálló egzisztenciája. A FÉNY LÉTEZIK, A SÖTÉTSÉG NEM! Kettőjük között nincs küzdelem, a végkimenetel mindig egyértelmű! Ezért tűnik el egyből a sötétség, ha megjelenik a fény!!! J J Sose jön be kintről a világos szobába a sötétség, hiába nyitjuk ki az ajtót, ablakot!  J J

A POLARITÁS CÉLJA: Belátás, hogy egységet csak az egység világában találhatunk!

TUDATOSSÁG: Amit fény világit meg!
ÁRNYÉK VILÁG: Amit nem világit meg a tudat fénye, ami tudattalan!
Ez csak addig tűnik rossznak, addig félünk tőlük, míg NEM VILÁGITJA MEG A TUDAT FÉNYE! Elég, ha RÁTEKINTÜNK!
A legnagyobb titok, hogy tudjunk a dolgokra rátekinteni! Ez a bölcsesség, a megvilágosodás!
MINDEN ÚGY VAN JÓL, AHOGY VAN!
Minden értékelés a formák világához köt bennünket, ragaszkodáshoz vezet.
Ragaszkodunk, akarunk, vágyunk, rabok lettünk, a tükörben azt látjuk, hogy a világ rossz, s közben a mi szemléletünk tökéletlen, s ez gátol meg bennünket a teljesség meglátásában.
Minél inkább el akarunk aludni, nem tudunk. Épp az gátol!
A közép nyugalma teszi lehetővé az új történését.
ITÉLKEZÉS NÉLKÜL, SZENVTELENÜL A KÖZÉPBEN LENNI, FIGYELNI A VILÁGOT. ( Ez nem a közönyösök világa. Ők elfojtanak és menekülnek. Nem mennek bele konfliktusba. Pedig a kerek világért a kereső embernek keményen meg kell dolgozni!)

A legfontosabb kérdés mindig az, hogy HOGYAN TESZED A CSELEKVÉST? TUDATOSAN? Vagy az egod belebonyolódott a cselekvésbe?
Ettől függ, hogy a cselekedet megköt vagy felszabadít?
Minél nagyobb az ellenállásunk a tudatosság felé, annál inkább igyekeznek kavics helyett fél téglát, stb. dobni.

A parancsnak, tilalmaknak addig van jogosultsága, amíg tudatában fel nem nősz a felelősségig!
A FELADATUNK: valódi középpontunk, önmagunk megtalálása! EGYEK LEGYÜNK MINDENNEL, AMI LÉTEZIK!

SZERETET: Kinyílunk, megbocsátunk, befogadjuk azt, ami eddig KÍVÜL volt!
A SZERETET EGYESÜLÉSRE TÖREKSZIK!
Nem akar elkülönült létet! Feltételek nélküli IGEN! Az univerzummal akar eggyé válni!
Amíg kiválaszt, nem valódi szeretet. Mert a KIVÁLASZTÁS ELVÁLASZT!!!
Nem ismeri a féltékenységet! Mert nem birtokolni akar, hanem áramlani! Ahogy Isten szeret! Ítélkezés nélkül!
Csak az ember dobál köveket, s nem kell csodálkozni, hogy mindig magát találja el!
SZERESSÉTEK A ROSSZAT – AZZAL MEGVÁLTJÁTOK AZT!

Árnyékvilág fogalmát Jung vezette be. Amit nem akarunk látni!
MINDEN VESZÉLYEK KÖZÜL A LEGVESZÉLYESEBB!

Ő gondoskodik róla, hogy minden az ellentétébe forduljon!
Mindaz, amit nem szeretünk, nem akarunk elfogadni, a SAJÁT ÁRNYÉKVILÁGUNK!
A külvilágban fogunk vele találkozni!

CSAK AZZAL KERÜLHETÜNK KAPCSOLATBA, AMIVEL REZONÁNSAK VAGYUNK!!!!!  Rezonancia törvénye!

Az ÉN megalkotja TE-t, s ez külsőként jelenik meg!
Ugyanolyan szenvedéllyel küzdünk ellenük, mint a saját belső világunkban! Ahol elutasítjuk!!!!
Olyan közel kerülünk az elutasított részhez, hogy magunk is azt éljük! A harc is odafordulást jelent! Sőt, nagyon is!

A tükörelvet bizonyítja, hogy a saját testünk nagy részét nem is láthatjuk másképp, csak ha tükörbe nézünk! A lelkünknek is épp ennyi része láthatatlan tükör nélkül!
Aki kék szemét nézi a tükörben, de nem tudja, hogy az a sajátja, az illúzióban él!
Aki e világban él, de nem ismeri fel, hogy mindaz, amit érzékel és átél, önmaga, ugyanilyen öncsalás foglya! S ez hihetetlenül igazinak és reálisnak látszik!
Az álmunk is, amíg álmodjuk, ugyanilyen valósnak tűnik. Fel kell ébrednünk, hogy átlássuk!

ÁRNYÉKVILÁGUNK MIND AZT TARTALMAZZA, AMI  A MI VILÁGUNK TELJESSÉGÉHEZ HIÁNYZIK! S ebbe betegszünk bele. Hiányzunk magunknak!

ÁRNYÉKVILÁGUNK MEGBETEGIT! Ha találkozunk vele, már gyógyító hatású!
Ez a betegség és gyógyulás megértésének a kulcsa!

A tünetben azt éljük meg, amit a tudatunkban nem akartunk megélni! Épp ezért utasítjuk el mindenünkkel a betegséget! „Mi a baj?  Hol fáj?” - „Ez és ez a tünetem” Épp az fáj! Az hiányzik! A tünet maga a hiányzó princípium! Testszintjére lesüllyedve!

A betegség őszintévé tesz! E miatt az őszinteség miatt fordulunk a beteghez szívesen. Az őszinteségnek megvan a maga szépsége, s a betegen valami ebből láthatóvá válik. Már nem az ego beszél, elhagyja a külsőségeket.

AHOGY A HALÁL AZ ÉLETHEZ TARTOZIK, ÚGY A BETEGSÉG AZ  EGÉSZSÉGHEZ!
A betegség túl őszinte ahhoz, hogy szeressük.

MÚLTUNKAT JÖVÖNK HATÁROZZA MEG!
Vettem egy cigit, mert a jövőben dohányozni akartam.
Földhöz vágtam a vázát, mert idegesíteni akartalak.

A betegségnek szándéka és célja van!

Betegség szempontjából érdektelen a múlt, annál inkább fontos, hogy mikor manifesztálódott a betegség, az akkor folyó külső-belső események, gondolatok. A tünetben valamely elfojtott terület manifesztálódik.
SPONTÁN VÁLASZRA FIGYELJÜNK ODA!
Az orvostudomány latin kifejezéseivel a nyelvünkben felismerhető tartalmi kifejezéseket elrejti! Kár!

A betegségek fejlődése:

  1. Pszichés kifejeződés (vágyak, gondolatok, fantázia)
  2. Funkcionális zavarok
  3. Akkut testi zavarok (gyulladások, sérülések, kisebb balesetek)
  4. Krónikus zavarok
  5. Gyógyíthatatlan folyamatok, szervi elváltozások, rák
  6. Halál (betegség vagy baleset okozta)
  7. Veleszületett torzulások, zavarok

Ha egy nap úgy döntünk, hogy csak annak a napnak élünk, s jön a gázszámlás… higgyük el, hogy az éjszaka alvása még nem szüntette meg az előző gázfogyasztást! Ugyanígy a halál sem az előző életbeli történéseket!