magamról
írásaim
asztrológiai előrejelzések
olvasnivalók
kapcsolatfelvétel
köszönet

Olvasnivalók

A teljesség igénye nélkül, esetenként a forrásanyag írójának megjelenítése nélkül kerültek/kerülnek fel erre az oldalra azok az írások, gondolatok, melyek engem megérintettek, melyek rám nagy hatással voltak, s amire szeretném a figyelmet felhívni, s megosztani mindenkivel.

Szívem tiszta szeretetével adom tovább. - Kérlek görgess lejjebb, az írás lent jelenik meg!

Imák

Boldog vagyok Uram

Boldog vagyok Uram, hogy
kiállhattam a sorból, hogy mindenki
előttem rohan és hagyom már, hogy
félrelökjenek és minden konc után az
enyémnél gyorsabb kezek nyúljanak...

Nehéz volt először megállni a dolgok
áradó sodrában, a lárma fülledt
ütemében, ó mert forró, halálos
izgalom hörgött a rohanók hangjában és a
város lobogó, fénylő öléből gigászi
kapuk tárultak tüzes öleléssel...

Most, hogy az elhagyott úton felismertem a
Békét, a virágok szelíd arcában az
Örömet és a fák égfelé ringásában az
imákat, messze kerülöm a hangos,
fényekben izzó várost és az éjszakát a
csendes ég alatt töltöm inkább, hol
csodálatos álmok és örök sejtelmek
hajolnak hozzám a csillagokból...

- Szepes Mária -

Jó Istenem - felébredtem

Jó Istenem-felébredtem,
Te őrködtél én felettem,
Köszönöm, hogy megtartottál,
Hogy felettem virrasztottál.

Óvj meg ma is szent kezeddel,
Tekintsd reám szeretettel,
Vezesd minden lépésemet,
Ó, hallgasd meg kérésemet.
Ámen.

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt 

Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed. 

Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy másoknak is fénye lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És melegítse fel szívedet, 

Hogy lehess meleget adó forrás 
A szeretetedre szomjasoknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak. 

Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden hozzád fordulónak 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak, kik érte nyúlnak. 

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy vigasz a szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden téged keresőnek. 

Legyen áldott immár 
Minden hibád, bűnöd, vétked. 
Hiszen aki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged. 

Őrizzen hát ez az áldás 
fájdalomban, szenvedésben. 
Örömödben, bánatodban, 
bűnök közti kísértésben. 
Őrizze meg tisztaságod, 
Őrizze meg kedvességed. 
Őrizzen meg Önmagadnak, 
és a Téged szeretőknek.

Assisi Szt. Ferenc imája:

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy
ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol egyenetlenség, oda a megbocsátás szellemét,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol árnyék, oda fényt,
ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, hogy inkább
én igyekezzek vigasztalni, minthogy vigaszra várjak,
inkább én törekedjek megértésre, minthogy szeretet igényeljek.

Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat,
és ha megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak,
és ha meghalunk, akkor ébredünk az öröklétre.
Ámen.

Ima a házasságért

 Veled akarok lenni,
neked akarok dolgozni,
érted akarok élni.

 Ha egy korty vizem,
egy falat kenyerem
egy csepp szeretetem van,
megosztom veled.

Az örömöd az én örömöm,
a bánatod az én bánatom.

Isten engem, úgy segéljen.
Ámen.

Teréz anya imája

„A vágytól, hogy 
szeressenek
magasztaljanak,
tiszteljenek,
dicsőítsenek,
előnyben részesítsenek,
kikérjék a véleményem,
helyeseljenek,
népszerű legyek
szabadíts meg, Jézus.

A félelemtől, hogy
megaláznak,
megvetnek,
arcul ütnek,
megrágalmaznak,
elfelejtenek,
bántanak,
kigúnyolnak,
meggyanúsítanak
szabadíts meg, Jézus.

Kérlek add a kegyelmet, hogy megértsem:

Csak így lehetek szabad.”

Az Igazak imája:

" Uram, add meg nekem, hogy beletörődjem a megváltoztathatatlanba,
adj bátorságot, hogy megváltoztassam a megváltoztathatót,
és add, hogy fel tudjam ismerni a különbséget."


The pray of truthful : "
God give me that to bow to unchangeable things,
 give me courage that I can change the changeable things,
give me knowledge that I can recognize the difference.


- Marlo Morgan: Vidd hírét az igazaknak –

Idősek imája

Te adj erőt, hogy lépni tudjak, 
Ha megbántanak, ne zokogjak, 

Te add meg, hogy eltűrjenek, 
Hogy hibáimmal szeressenek.

Te erőltesd meg erőtlenségem, 
Hogy másként vigyem a keresztem. 

Te légy árvaságom erős támasza, 
Tudom, hogy te vagy a gyengék gyámola. 

Te őrizd meg gyengülő eszem, 
Hogy életem nagy teher ne legyen. 

Te adj azoknak szeretetet, 
Akiknek én adtam életet. 

Legyen szívükben jóság, irgalom, 
Öregségemet értő szánalom. 

Áldd, őrizd őket édes Jézusom, 
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron. 

Vezess, erősíts, oltalmazz, 
A végső órámon irgalmazz!

URAM!

Mécsest gyújtottam oltárod előtt.
Legyen ez a mécses a világító fényesség.
Világítsa meg gondjaimat és elhatározásaimat.

Legyen égető tűz,
hamvasszon el szívemben minden önzést,
kevélységet és tisztátlanságot.

Legyen melegítő láng,
melegítse meg szívemet és
tanítson igaz szeretetre.

Nem tudok sokáig maradni házadban,
de égjen tovább itt ez a mécses,
mint önmagam része, amit nálad hagyok.

Segíts meghosszabbítani imámat a mai nap
munkáiban és keresztjeiben.

ÁMEN

Verőce, Kárpát - Haza Temploma 2011. május 15.

Egy

Egy.
Aki dalolsz nekünk a csendben,
Aki egymás által tanítasz bennünket,
Vezérelj engem erőre és bölcsességre.
Jártomban-keltemben hadd tanuljam
Tisztelni mindenkinek a célját.
Segíts kezemnek, hogy tisztelettel fogjon,
Nyelvemnek, hogy lélekből szóljon,
Engedd, hogy figyeljek, de ne ítéljek.
Engedd, hogy ne bántsak, és maradjon
Zene, szépség a látogatásom után,
Amikor visszatérek az örökkévalóságba.

- Ausztrál bennszülött imádság -

Uram, nem kérek csodákat

Uram, nem kérek csodákat, és lehetetlen dolgokat, csak annyit kérek, hogy adj erőt a mindennapokhoz, hogy megtanuljam értékelni a kis művészi léptek fontosságát.

Add, hogy legyek figyelmes, találékony, miközben a napi rutin részét képezi az életemnek, és tudjak megállni akkor, mikor a felfedezéseim, a tapasztalataim szembejönnek velem.

Taníts meg arra, hogy jól tudjak bánni az időmmel, és hogy különbséget tudjak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok között.

Kérlek, adj erőt, hogy ne csússzon szét az életem, tudjam racionálisan beosztani az időmet, ismerjem a korlátaimat, és hogy megleljem az alkotásban, a művészetben az örömömet.

Segíts, hogy megértsem azt, hogy az álmok olykor nem segítenek, mint ahogy az sem, ha visszavágyok a múltba. Ehelyett inkább értékeljem a jelen pillanatát, annak fontosságát.

Segíts abban, hogy megértsem azt, hogy a nehézségek, a vereségek, az elégedetlenségek hozzájárulnak a fejlődésemhez, ami által tapasztaltabb leszek.

Emlékeztess arra, hogy a szív mindig konfliktusba kerül a rációval.

A megfelelő pillanatban adj erőt és bátorságot.

Adj türelmet, és emlékeztess arra, hogy minden probléma egyszer rendeződni fog.

Ajándékozz meg gazdag fantáziavilággal, és azzal, hogy ha valaki rászorul, tudjak neki szállást, étkezést biztosítani.
Adj erőt, hogy segíteni tudjak az elesetteken és, hogy ne ijedjek meg a fontos lépések megtétele előtt.

Mutasd meg nekem az igazit, a valót, amire leginkább szükségem van.
Tanítsd meg nekem a kis lépések művészetét!

- Antoine de Saint-Exupéry -

A felkelő nap

A felkelő Nap simogassa arcodat.
A szeretet fénye tegye széppé napodat.
Minden jó találjon meg Téged ma.

Ima:

Köszönet neked Istenem, mind azért az áldásért, amiben részesítettél:

Az egészségért,
a családtagjaimért,
a munkámért,
a barátaimért,
- és mindenért, aminek nem is vagyok tudatában, hogy az mennyire fontos az életemben, s nekem megadatott, míg másoknak kevésbé, vagy egyáltalán nem.

Köszönöm, hogy segítesz nekem abban, hogy eljuttathassam ajándékaim azoknak, akik nélkülöznek.

Csángó imádság

Add meg nekem Isztenem,
mindennapi kenerem.
Ürezz meg te minden rossztúl,
Minden baj, minden gonosztúl.

Adj szüléknek egisszíget,
Kergeszd el a betegszíget,
Házunkban mindig jó legyen,
Teljbe minden csak menjen.

Őrangyalom alíssz el,
És hulnap reggel külts fel,
Újból menen nekünk jól,
Meddig a Nap leszentül.”
(…)

(Csángó imádság, Bosnyák Sándor gyűjtése)

Kelta ima

"Legyen ma béke belül.
Bízz abban, hogy pontosan ott vagy, ahol lenned kell.

Ne feledkezz meg a végtelen lehetőségekről, amelyek a hitből születnek benned és másokban.

Használd azokat, amiket adnak neked, és add tovább a szeretetet, amelyet kapsz.

Légy elégedett önmagaddal, úgy ahogy vagy.

Hagyd ezt a tudást beépülni a csontjaidba, és add meg a lelkednek az éneklés, a tánc, az ima és a szeretet szabadságát.

Ez mindannyiunk számára létezik.. "

A Fényadó imája

Köszönöm, hogy vagy, hogy találkoztunk.
Szeretlek.
Elfogadlak - akárki vagy, akármilyen vagy.
Nem várok tőled semmit.

Nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok Általad.

Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem felszíni önmagam, és a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem a Benned és bennem lakozó Mindenséget, azt, hogy a Mindenség Szívében egyek vagyunk.

Biegelbauer Pál

Az Úr Imája (Máté 6;9 – 13,15)

Mi Atyánk!
Végtelen jóságú Mennyei Atyánk,
Ki a mennyekben vagy,
Ki a legtitkosabb bensőnkig mindenütt jelen vagy
Szenteltessék meg a Te neved
a legszentebb eszme.
Jöjjön el a Te országod,
a krisztusi szeretet országa.
Legyen meg a Te akaratod,
a legmagasabb rendű akarat.
Mint a mennyben, 
az égi szférában fénylőn, szabadon,
Úgy a Földön is
bennünk is fénylőn, szabadon.
A mindennapi kenyeret,
testi-lelki-szellemi eledelt
Add meg nékünk ma. 
Uram add, hogy Isten Igéjét,
a napi szellemi eledelt befogadjuk,
vele azonosuljunk, életünkkel megvalósítsuk.
Bocsásd meg vétkeinket,
amint mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek
.
Az örök fejlődés törvénye minden fokon:
Amily mértékben megbocsátunk,
oly mértékben nyerünk bocsánatot.
Uram, add, hogy megbocsássunk
minden ellenünk vétkezőnek,
szívből megbocsájtva, elfedezve és elfeledve
így tökéletesen feloldva
minden ellenünk elkövetett vétket.
Mert ha meg nem bocsájtjátok
az embereknek vétkeiket,
nektek sem fogja megbocsátani
Mennyei Atyátok a ti vétkeiteket.
Szabadíts meg a gonosztól,
a rajtunk kívül és bennünk lévő gonosztól.
Hogy ne vigyen a kísértésbe, 
hogy a gonosz elv bennünk és
körülöttünk feloldódva, jóvá minősüljön.
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
most és mindörökké
Ámen!